KKK

Üha enam peresid kogu maailmas valib oma koduks palkmaja. See on loomulik valik kuna inimesed on alati soovinud elada täisväärtuslikku elu mille juurde kuuluvad tervislikud ja looduslähedased eluviisid. Oma kodu rajamine – see on igaühe elus tähtis otsus kuna üldjuhul on oma maja see koht, kus elame kogu elu. Samuti on enda poolt püstitatud maja üks olulisemaid mälestusi meie järeltulijatele. Seetõttu on tulevase maja planeerimine ja valimine tihti raske kuna tahame olla kindlad oma otsustes.

Valides palkmaja kasuks, saate majaga kaasa palju head:

 • Puit on kõige puhtam ja looduse enda poolt loodud ehitusmaterjal
 • Palkmaja ehitamise traditsioonid ulatuvad meie esivanemateni välja
 • Puidu välispind on nägus ning teda võib, aga ei pea värvima
 • Kaasaegsete ainetega töödeldud ning õieti püstitatud palkmaja säilib sajandeid
 • Ainulaadne maja siseõhk: erinevalt teistest ehitusmaterjalidest puit “hingab” – tänu puidurakkude ehitusele pääseb õhk diffusiooni teel liikuma mõlemas suunas ning see kindlustab siseõhu molekulide pideva värskendamise
 • Palkseinad toimivad nagu soojapatarei – puidul on omadus salvestada soojusenergiat ning loovutada seda sujuvalt vastavalt sisetemperatuurile
 • Palkseintel on omadus talvel eraldada niiskust siseruumidesse ning sellega nad vähendavad siseõhu kuivust
 • Puitehitiste sisepindade temperatuur on meeldiv, kuna see on alati lähedane ümbritseva õhu temperatuuriga
 • Elektrostaatiliste omaduste tõttu puidus ei moodustu staatilist elektrit ning see hoiab ära siseruumides tolmu keerlemise, seda omadust hindavad eriti allergikud
 • Kui tunda kõiki palkehitiste eripärasid, siis palkmajade püstitamine on lihtne ja kiire
 • Tänu kaasaegsele tehnoloogiale on võimalik palkmaja püstitada vägagi soodsalt kuid samuti ka vastavalt soovile rajada endale eksklusiivne käsitsi valmistatud palkidest ehitis

Kui olete otsustanud palkmaja kasuks ning Teil on valmis vaadatud krunt, kuhu seda püstitada, siis oleks otstarbekas leida tulevasele majale sobiv arhitektuurne lahendus. Selleks on mitmeid erinevaid võimalusi. Kõige otstarbekam palkmaja puhul on maja eskiisjooniste koostamisel konsulteerida tootjaga. Kuigi palkidest ehituse võimalused on suhteliselt suured, tuleb siiski arvestada projekteerimisel mitmete spetsiifiliste eripäradega, nagu näiteks palkide pikkused, kandvate talade tugevus, palkseinte vajumine jne.

Kindlasti on üheks heaks võimaluseks tüüpprojektide seast sobiva valimine. Üldjuhul on seda seejärel võimalik kohandada vastavalt erisoovidele. Kui Te ei leia meie lehel olevate tüüplahenduste seast endale sobivat, siis suure tõenäosusega saame rahuldava lahenduse peale Teie visioonide ärakuulamist. Muidugi on ka alati võimalus pöörduda arhitekti poole.

Üldiselt sõltub see valik ikkagi inimeste erinevast maitsest, mõnedele meeldib ümarpalk, teistele jällegi ei meeldi ümarad palgi pinnad ning nad eelistavad kantpalgi tasast seina. Maailmas võib täheldada traditsioonide mõju palgitüübi valikul, näiteks on Norras ehitatud juba aastakümneid valdavalt kantpalgist maju. Eestis võib leida vanu maju nii ümar- kui kantpalgist.

Tööstusliku palkmajatootmisega tehti algust alles 1950.-1960. aastatel. Enne seda on palkmaju valmistatud ikka käsitööna. Ning see traditsiooniline moodus ei ole tänapäeval kuhugi kadunud – ikka osatakse hinnata ja väärtustada inimkäte poolt tehtut. Kuna tihti käib palkmajaga kaasas ka loomulik ja naturaalne elustiil, siis käsitsitööna majasse pandud inimenergia annab majale kindlasti lisaväärtuse

Siin on oluline määraja see, kas maja ehitatakse aastaringseks kasutamiseks või on tegemist nö. suvilaga. Elumaja puhul soovitame lisasoojustust kasutada siis, kui ümarpalgi läbimõõt on väiksem kui 200 mm ja kantpalgil paksus väiksem kui 200 mm

Palkmajale sobivad kõik normaalsed väikeehitise vundamendi tüübid, millest põhilised on post-, lint ja plaatvundament.

Tänapäeval kasutatakse palkmajal kõiki levinud katusekattematerjale. Palkmaja ehitajad soovitavad tihti rasket kivikatust kuna siis toimuvad seina vajumised kiiremini. Loomulikult sobivad palkmajale väga hästi traditsioonilised materjalid nagu sindel, laast ning rookatus.

Palkmajale sobivad kõik samad küttesüsteemid, mis tavalisele ehitisele. Palkmaja õhkkonnaga sobib suurepäraselt kamin, mida kasutatakse küll üldiselt lisaks põhiküttele.