single.php

Ümar- või kantpalk?


Lisainformatsioon

Üldiselt sõltub see valik ikkagi inimeste erinevast maitsest, mõnedele meeldib ümarpalk, teistele jällegi ei meeldi ümarad palgi pinnad ning nad eelistavad kantpalgi tasast seina. Maailmas võib täheldada traditsioonide mõju palgitüübi valikul, näiteks on Norras ehitatud juba aastakümneid valdavalt kantpalgist maju. Eestis võib leida vanu maju nii ümar- kui kantpalgist.

Küsi lisainformatsiooni

Mõõdud:

Küsi lisainformatsiooni

Küsimused: